W czasie przebiegu przygotowawczego przez montowaniem ogrodzenia główną sprawą jest dobór materiałów, z którego będzie ono wykonane. Bardzo często wybierana jest siatka ogrodzeniowa, jednakże dużą jakość gwarantują także panele.