Ogrodzenie dla placu zabaw musi być niskie, mniej więcej 1-metrowej wysokości. Nie ważne jest, żeby maluchy czuły się jak w zamkniętej klatce. Wysokość tegoż rzędu całkowicie starczy, żeby uniemożliwić niekontrolowanemu wybiegnięciu pociechy na ulicę.